Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

O nas:
Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie pracuje nieprzerwanie od 1965 roku. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń układu endokrynologicznego u kobiet, zaburzeń płodności w tym zachowaniu płodności u osób z chorobami onkologicznymi. W diagnostyce i leczeniu wykorzystywane są najnowocześniejsze metody biochemiczne, techniki obrazowania (ultrasonografia, histeroskopia, histerosalpingografia) oraz techniki chirurgiczne. Szczególny nacisk kładziony jest na mało inwazyjne techniki endoskopowe, czyli laparoskopię (leczenie endoemetriozy, mięśniaków macicy, guzów jajnika, diagnostyka niepłodności, pobieranie materiału tkankowego u osób z chorobą onkologiczną) oraz histeroskopię (operacyjną, diagnostyczną sposobem Bettocchi). Oddział dysponuje również nowo otwartą Pracownią Andrologiczną, umożliwiającą kriopreserwację materiału pobranego od osób przed planowana terapią onkologiczną oraz przeprowadzanie inseminacji w ramach refundacji NFZ. Możliwość wykonania w ramach Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej pełnej diagnostyki hormonalnej oraz procedur diagnostyki i leczenia niepłodności,jest unikatowe na skalę krajową.

Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego dysponuje 18 miejscami na 2- i 3-osobowych salach, a także salami diagnostyki obrazowej (ultrasonografia, histeroskopia), pracownią seminologiczną, diagnostyką cytologiczną, przychodnią endokrynologii ginekologicznej oraz zapleczem socjalnym.

 

Personel:
Kierownik Oddziału Klinicznego:
Dr hab. med. Robert Jach, prof UJ

Zastępca Kierownika:
Dr hab. med. Tomasz Milewicz

Lekarze specjaliści:
Dr n. med. Tomasz Bereza
Dr n. med. Olga Kacalska-Janssen
Dr n. med. Anna Knafel
Dr n. med. Magdalena Krzyczkowska-Sendrakowska
Dr n. med. Wojciech Pabian
Dr n. med. Ewa Posadzka
Dr n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek
Lek. Joanna Korabel
Lek. Jakub Wyroba
Lek. Andrzej Zmaczyński

Lekarze rezydenci:
Lek. Katarzyna Doroszewska
Lek. Joanna Figuła
Lek. Anna Gałuszka-Bednarczyk
Lek. Anna Horbaczewska
Lek. Marta Kiałka
Lek. Estera Kłosowicz
Lek. Justyna Komenda
Lek. Magdalena Piróg
Lek. Michał Strus

Położna oddziałowa: lic. Barbara Wojtowicz
Sekretariat kliniki: Wiesława Urbaniec-Kaczmarczyk

 

Galeria